📞 +31 6 30 49 42 89 ~ MyBird B2B

Operatie Honingspeurder

Veel leefgebieden op aarde zijn of worden aangetast. Om een leefgebied van onder andere pygmeeën in Westelijk Afrika te helpen beschermen is het vaak nodig om alternatieve bronnen van inkomsten te bieden om te kunnen overleven. Pygmeeën worden vanwege habitat vernietiging vaak gedwongen om op alternatieve locaties te gaan wonen en verliezen zo noodgedwongen een belangrijk deel van hun unieke relaties met de natuur, een cruciaal aspect binnen hun cultuur. Een van die eco-sociale relaties is de relatie met Honingspeurders.

Honingspeurders zijn een van de weinige vogels die zich voeden met bijenwas. Deze vogelfamilie is vernoemd naar het gedrag waarmee ze in staat zijn andere soorten naar een bijennest te lokken. Doordat de betreffende soort de nesten openbreekt om zichzelf tegoed te doen aan de honing en larven, heeft de honingwijzer ook toegang tot de inhoud van het nest. Er zijn 17 soorten waarvan er 11 voorkomen in Kameroen.

MyBird Saves Nature heeft het voornemen om onderzoek naar het voorkomen van deze soorten en in het bijzonder de verstoringen in ecologisch mutualistische relaties tussen deze vogelsoorten en pygmeeën te steunen.

  

MyBird investeert in het behoud van hun leefomgeving door te investeren in een honingproject (pilot) in Kameroen. Daarmee investeren wij ook in het behoud van avifauna van tropische bossen.

Om een goede bijenteelt op te zetten is een goed bos nodig. Juist omdat honing erg gewild is en het een goede bron van inkomsten is, zowel als directe beloning als ook financieel, is het erg geschikt als methode om aan natuurbescherming te doen.

Niet alleen Pygmee stammen hebben een relatie met het bos. Juist ook de bevolking van het platte land en dorp hebben een directe relatie met het bos. Vaak juist een negatieve vanwege de ecologische druk die het landgebruik met zich meebrengt. Juist door ook in dorp en platteland honing projecten op te startten kan middel educatie en business de relatie tussen mens en natuur worden versterkt.

 

1 reactie

  • joep

    Prachtig!

Laat een reactie achter

Opmerkingen moeten worden goedgekeurd voordat ze worden gepubliceerd

+31 6 30 49 42 89
Business 2 Business

Bij MyBird kunt u altijd om meer informatie vragen. Bent u geïnteresseerd in een offerte bel gerust ons nummer.

Brochure

Al onze producten op 1 plek.

Downloaden