📞 +31 6 30 49 42 89 ~ MyBird B2B

Operatie Huismus versus Gierzwaluw

Operatie Huismus versus gierzwaluw

Zowel de nesten van huismus als gierzwaluw zijn in Nederland jaarrond beschermd. Echter, alleen de huismus maakt het gehele jaar gebruik van zijn nest. Gierzwaluwen verblijven buiten de broedperiode in Afrika. Wanneer zij in eind april in Nederland arriveren is een deel van hun nestplaatsen reeds bezet door huismus. Aangezien de gierzwaluw in staat is om de huismus uit de holte te verdrijven slaagt hij er toch in om tot broeden te komen.

De interspecifieke concurrentie om geschikte holten heeft echter consequenties voor ten minste de huismus; deze wordt immers uit zijn broedruimte geduwd door later arriverende gierzwaluw. Welke consequenties dit heeft en hoe zich dat laat vertalen in de relatie tot beschermingsmaatregelen voor beide soorten is onderwerp van dit onderzoek. De uitkomst zal leiden tot een Policy Paper waarin aanbevelingen zullen worden gedaan aan de voor het voor Natuurbeleid verantwoordelijke Ministerie van Economische Zaken. 

Laat een reactie achter

Opmerkingen moeten worden goedgekeurd voordat ze worden gepubliceerd

+31 6 30 49 42 89
Business 2 Business

Bij MyBird kunt u altijd om meer informatie vragen. Bent u geïnteresseerd in een offerte bel gerust ons nummer.

Brochure

Al onze producten op 1 plek.

Downloaden