📞 +31 6 30 49 42 89 ~ MyBird B2B

Over ons

 

MyBird Saves Nature

verkoopt ecologisch-sociale producten die door de gehele productieketen heen bijdragen aan een betere leefomgeving met oog voor mens en natuur. Al onze producten zijn op een sociale werkplaats gemaakt van sloophout. Tevens wordt een deel van ieder verkocht huisje besteed aan een (inter)nationaal natuurbeschermingsdoel. Hierdoor zijn wij heel milieu vriendelijk, creëren sociale arbeidsplaatsen en dragen bij aan nationale en internationale natuurbescherming!

 

Missie, visie en strategie

 

Missie

Onze missie is om door de verkoop van MyBird-huisjes zo veel mogelijk bedrijven en mensen bewust te maken van de noodzaak van eco-sociale duurzaamheid.

Door het leveren van verschillende diensten en donaties leveren wij wereldwijd een betekenisvolle bijdrage aan eco-sociale natuurbeschermingsprojecten. 

Visie

Onze overtuiging is dat alleen samenlevingen die duurzaam en wederkerig zijn voor zowel mens als natuur in de toekomst zullen blijven bestaan. Ieder MyBird-huisje representeert deze gedachte.

Strategie

Door op de sociale werkplaats van sloophout gemaakte MyBird-huisjes te verkopen, activeren en faciliteren wij verschillende belanghebbenden. Hierdoor realiseren wij zowel lokale als (inter)nationale eco-sociale effecten.

 

Werkwijze

CO2, stikstof en habitatbehoud

Het door ons gebruikte hout is afkomstig uit sloop en renovatie van sociale huurwoningen en  andere gebouwen. Dit hout wordt door ons gekocht of als donatie ontvangen.

Omdat wij sloophout gebruiken is het niet nodig om opnieuw bomen te kappen. Hierdoor dragen wij (en u als klant) bij aan het verminderen van habitatvernietiging, CO2 - en stikstof uitstoot.   Bomen die niet gekapt zijn blijven immers CO2 opnemen en in het sloophout blijft CO2 opgesloten. Tevens is er veel minder logistiek transport nodig waardoor ook hierdoor minder CO2 en stikstof wordt uitgestoten.

Zodra het sloophout geselecteerd is wordt het op de sociale werkplaats gebruikt om MyBird-huisjes van te maken.

Sociale arbeidsplaatsen

Als eco-sociale organisatie zijn wij ons zeer bewust van onze omgeving en vinden het erg belangrijk om ieder mens te respecteren. Door onze werkwijze hebben wij een aantal sociale arbeidsplaatsen gecreëerd. 

Alle vogelhuisjes worden voordat ze in de webshop worden geplaatst getoetst aan onze kwaliteitseisen. Zodra een MyBird product wordt gekocht wordt het gereed gemaakt voor verzending. Na de afgesproken levertermijn ontvangt u het product. 

Natuurbescherming

Een belangrijk deel van de verkoopprijs wordt door MyBird Saves Nature beschikbaar gesteld voor concrete eco-sociale natuurbeschermingsprojecten en innovatie. Dit doen wij door speciale productontwikkeling, donaties en dienstverlening. Hierdoor draagt u met uw aankoop niet alleen bij aan lokale sociale werkgelegenheid  maar ook aan (inter)nationale natuurbescherming.

 

+31 6 30 49 42 89
Business 2 Business

Bij MyBird kunt u altijd om meer informatie vragen. Bent u geïnteresseerd in een offerte bel gerust ons nummer.

Brochure

Al onze producten op 1 plek.

Downloaden